Oogpunt van

Heleen Hornstra, kerkelijk werker

Gods oog is op jou

In deze onzekere tijd mogen we ons richten op God…Hij ziet ons. Hij gunt u Zijn rust in uw leven. Onder al die mensen op aarde weet God precies wie u bent en heeft u op het oog. Het Hebreeuwse woord voor ‘herder’ lijkt op het woord dat voor ‘zien’ wordt gebruikt. De Goede Herder is degene die u ziet. Hij kijkt u liefdevol aan en zal u nooit uit het oog verliezen. Ook niet in deze onzekere tijden waarin we veel vragen hebben. We mogen die vragen bij Hem neerleggen en weten dat God sterker is dan de duisternis. Daar mogen we op vertrouwen.

We leven toe naar Pasen, het feest van hoop. Hoop om te leven, hoop om te volharden, hoop om te vechten tegen alle machteloosheid om ons heen. Jezus doorbreekt onze machteloosheid bij Zijn opstanding!

Met Pasen vieren we dat God Zijn hand onder ons bestaan houdt.

Onze hoop is op God…Gods oog is op ons.

Welkom bij de Protestantse gemeente te Wolvega

Onze missie: GOD EREN, JEZUS VOLGEN, GEEST ONTVANGEN, MENSEN DIENEN.

Onze visie

Actueel

Leesrooster: Bijbeltekst van de dag
Diensten zo 31 mei: Online – Zie mededeling kerkenraad Liturgie: Niet beschikbaar
Zondagsbrief: 31 mei 2020.
Onze Gids: Onze Gids april

Nieuws & Activiteiten

Diaconie

De diaconie heeft contact met een gemeente in Pakistan. Door het coronavirus mag men in Pakistan niet werken en er zijn geen sociale voorzieningen. De diaconie heeft aan deze gemeente geld geschonken waarvoor men voedselpakketten kon kopen. Zij hebben deze voedselpakketten geschonken aan 13 arme gezinnen die anders zouden verhongeren…
Lees verder

Kerkdienst Protestantse Gemeente Wolvega online uitgezonden

Wolvega – De Protestantse Gemeente Wolvega verzorgde zondagmorgen vanuit de Ichtuskerk rechtstreeks de online-kerkdienst via www.kerkdienstgemist.nl (Wolvega).Door de coronavirus worden geen kerkgangers in de kerk toegelaten. De kerkdienst kan ook later nog via internet nog worden gevolgd. De online uitzendingen zijn ook de komende zondagen en op Goede Vrijdag te volgen.…
Lees verder

Collecten tijdens kerkdiensten

Nu we noodgedwongen zijn overgegaan op digitale diensten, zijn collecten in de kerk niet meer mogelijk. Hierdoor missen wij als gemeente inkomsten, terwijl de kosten gewoon doorlopen. Wij geven u daarom de gelegenheid om uw bijdrage aan de collecten over te maken naar de bankrekeningen van de kerkrentmeesters en de…
Lees verder

KLOKKEN VAN HOOP EN TROOST!

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen vanaf 19.00 uur een aantal minuten de kerkklokken te luiden. Met deze…
Lees verder

Extern nieuws

Kerk in Actie

Nieuws Kerk in Actie

Christelijk Informatie Platform

Nieuws CIP

Kerk op de Hoogte

Ichtuskerk

Menu