Gemeente Groei Groepen

Wat is een GGG?

In het onderwijs van Jezus ontdekken we drie cirkels van mensen om Hem heen. Jezus sprak tot grote groepen, bijv. spijziging van de 5000. Hij sprak ook met individuen, bijv. de Samaritaanse vrouw. Daarnaast had Jezus een kleine groep mensen om Zich heen verzameld, de discipelen, met wie Hij de dingen van de Vader besprak.
Ook in ons geestelijk leven kunnen we deze drie cirkels terug vinden. Op zondag ontmoeten we elkaar als de ‘grote gemeente’, die bijeenkomt om de lofzang te zingen en het Woord te horen. We kennen ook het persoonlijk gebed en Bijbellezen. Maar ook voor ons is die ’tussenschakel’ tussen het persoonlijke en het massale van belang: de kleine groep. Of om het wat ruimer te zeggen: een kleine groep (bestaande uit min. 7 en max. 12 personen), die regelmatig samenkomt om met elkaar te zingen, te bidden, Gods Woord te lezen en het persoonlijke geloof en alledaagse dingen te delen. Dat is de Gemeente Groei Groep.

Contactpersoon:
Fam. J en A van Rijs,  tel 0561-618655