Privacyverklaring.

Onze kerkenraad heeft een reglement gemaakt en vastgesteld.
Zoals u inmiddels wel weet is er per mei 2018 een wet in werking getreden die de privacy van de Europese burgers moet regelen.
Velen ervaren deze wet als een onding maar we hebben er wel mee te maken. De landelijke kerk heeft een algemene privacyverklaring gemaakt. Wij hebben voor onze gemeente hier gebruik van gemaakt om een eigen privacyverklaring te maken. U kunt deze verklaring hieronder terug vinden op onze website. Alle huidige kerkeraadsleden hebben een exemplaar in hun bezit. De afspraak binnen onze kerkelijke gemeente is om zoveel mogelijk rekening te houden met de privacy van onze leden. Voor bepaalde publicaties zal in de meeste gevallen uw toestemming gevraagd worden. Echter het is en blijft belangrijk dat wij als kerk en plaatselijke gemeente wel in staat moeten zijn om ons werk als kerk en gemeente te kunnen blijven doen.
Als u meer informatie wilt hebben of horen over een bepaald onderwerp of regeling kunt u te allen tijde contact opnemen met de kerkenraad via scriba. De vastgestelde privacyverklaring ligt in bewaring bij het kerkelijk bureau. Alle toekomstige wijzigingen worden daar vastgelegd en na goedkeuring door de kerkenraad gepubliceerd