Diensten

Kerkdiensten op zondag

De morgendiensten vangen aan om 9.30 uur, de avonddiensten vangen aan om 19.15 uur.
Afwijkende tijden worden op de borden en in de Zondagsbrief vermeld.

Tijdens de morgendiensten wordt gebruik gemaakt van een beamer ter ondersteuning van de liturgie. Dit gebeurt ook in avonddiensten met een bijzonder karakter.

Wijdingen verzorgingscentra
Sickengaoord: Wekelijks op vrijdag om 19.15 uur.
Lindestede (verpleging): Wekelijks op zondag om 11.00 uur (oecumenische dienst).
Berkenstede (verzorging): Laatste vrijdag in de maand om 19.15 uur, behalve op Goede Vrijdag.
Lenna: Één maal in de 2 maanden.
Heilig Avondmaal

Viering van het Heilig Avondmaal vindt 4 zondagen per jaar plaats en op Witte Donderdag/Goede Vrijdag.
In Sickenga-Oord op tijdens de wijding de vrijdagavond ervoor, aanvang dienst 19.15 uur.
In LindeStede (verpleging) een zondag later en op Goede Vrijdag, aanvang dienst 11.00 uur.
In Berkenstede (verzorging) wordt het Heilig Avondmaal twee keer per jaar gevierd, op Goede Vrijdag om 11.00 uur en in september de vrijdagavond na de Avondmaalszondag, aanvang dienst 19.15 uur.
In serviceflat Lenna wordt het Heilig Avondmaal twee keer per jaar gevierd, in januari en in juni de vrijdagavond na de Avondmaalszondag, aanvang dienst 19.15 uur.

Bid- en Dankdagen

De bid- en dankdiensten voor gewas en arbeid worden op de 2e woensdag in maart en de 1e woensdag in november in een avonddienst gehouden.
Deze beide diensten worden in de Ichtuskerk gehouden, aanvang diensten 19.15 uur.

Radiokerkdiensten

Elke zondagavond zendt Radio Weststellingwerf Centraal om 19.00 uur een kerkdienst uit van een kerk of gemeente uit Weststellingwerf. Zendfrequentie voor Wolvega e.o. 105,0 Mhz, op de kabel 104,5 Mhz. Aansluitend volgt tot 21.00 uur het christelijke muziekprogramma “In de Korenschuur”. Op de eerstvolgende donderdag om 20.00 uur wordt de uitzending herhaald.