Eredienstcommissie

De eredienstcommissie heeft naar de kerkenraad toe een adviserende taak ten aanzien van de samenkomsten van onze gemeente, rekening houdend met de tradities levend binnen onze kerk. Zij kan zelf met nieuwe voorstellen komen bijvoorbeeld ten aanzien van liturgische ontwikkelingen en andere vernieuwingen. 

Het coördineren van de activiteiten van verschillende geledingen die een taak vervullen voor, tijdens en na de eredienst.

 

Samenstelling: 

De eredienstcommissie is samengesteld uit geledingen die direct of indirect betrokken zijn bij de (voorbereiding van) erediensten.  

 

Jan van der Leest      voorzitter en coördinator

Jan van Delft              afvaardiging mediateam en coördinator

Yvonne Koopman      afvaardiging muziekteams en coördinator

Annet Mulder            contactpersoon koren en coördinator

Arnold van Opstal     afvaardiging VDH-sound en coördinator

Klaas Pesman            afvaardiging organisten

Johan van Rijs           afvaardiging lectoren en de groep gastvrouw/gastheer

Kees de Ruiter           afvaardiging preekvoorziening

Voor elke dienst wordt een een coördinator ingedeeld. De coördinator is contactpersoon voor de predikant en ook voor iedereen die meewerkt aan de dienst. Hiermee proberen we vroegtijdig alle bijzonderheden van de dienst met elkaar kort te sluiten zodat er voorkomen wordt dat er last minute nog allerlei zaken geregeld moeten worden. Denk hierbij aan het volgende: Is er een organist en/of een muziekteam, een lector, een project van de kinderkerk, avondmaal, dopen etc. Alle informatie en vragen die er zijn vanuit het mediateam, organisten, kinderkerk, kosters, VDH-sound, lectoren etc. kunnen aan de coördinator worden gesteld. De coördinator zal dit dan bespreken met de gastvoorganger en terugkoppelen.

Heeft u vragen of suggesties voor de commissie: eredienstcommissie@pkn-wolvega.nl