Eredienstcommissie

De eredienstcommissie is samengesteld uit groepen die direct of indirect betrokken zijn bij de (voorbereiding van) erediensten. Tevens zijn een predikant, één van de organisten en enkele gemeenteleden lid op persoonlijke titel.

De commissie heeft naar de kerkenraad toe een adviserende taak ten aanzien van de samenkomsten van de gemeente, rekening houdend met de tradities levend binnen onze kerk(en).

De eredienstcommissie kan een gemeentezondag en bijzondere diensten organiseren zoals b.v. Sing-inns, de medewerking van koren, solisten en muziek.

Ook worden de roosters voor de gastvrouwen en gastheren gemaakt alsmede de roosters voor de lectoren bij de schriftlezing.
De indeling van de wijken die verantwoordelijk zijn voor het koffieschenken behoort ook tot de taak.
De commissie kan zelf met nieuwe voorstellen naar de kerkenraad komen. Hierbij kun je denken aan: liturgische ontwikkelingen / vernieuwingen.

Voorzitter :
Dhr. H. Krikke, Sprietstraat 21, 8471 GP Wolvega, 0561-614364
Secretaris :
Mevr. A. Mulder-Bakker, Bremstraat 29, 8471 VJ Wolvega, 0561-618449
Organist :
Dhr. H. Krikke, Sprietstraat 21, 8471 GP Wolvega, 0561-614364
Leden :
Dhr. J. van Rijs, Grote vuurvlinder 19, 8472 CB Wolvega, 0561-618655
Dhr. A. van Opstall, Polle 14, 8471 HE Wolvega
Mevr. Y. Gruppelaar, Eikenlaan 63, 8471 KE Wolvega, 0561-615933
Ds. K.J. Faber, Kerkstraat 9, 8471 CD Wolvega, 0561-475762

Menu