Voedselbank

De Voedselbank Weststellingwerf wil gezinnen, die in onze samenleving door uiteenlopende oorzaken nauwelijks nog over voldoende financiële middelen beschikken om in hun dagelijks levensonderhoud te voorzien, met een tweewekelijks voedselpakket een steuntje in de rug geven. Zij probeert met behulp van het distributiecentrum van Voedselbanken Nederland (VBN) in Meppel en regionaal distributiecentrum van de Samenwerkende Friese Voedselbanken (SSVF) in Drachten, plaatselijke middenstanders en bedrijven, naburige voedselbanken, particulieren, haar eigen opgebouwde voorraden en eventueel door bijkoop uit eigen middelen te zorgen voor een kwalitatief goed voedselpakket. Hiermede bestrijden we de armoede in onze gemeente, overtollig voedsel krijgt een goede bestemming en het milieu wordt hierdoor ontlast. Door samen te werken met andere lokale partijen hopen we te bereiken dat deze gezinnen na verloop van tijd weer op eigen benen kunnen staan, omdat deze hulp in onze ogen een tijdelijk karakter dient te hebben. De diaconie van de Protestantse kerk te Wolvega helpt de voedselbank door op Biddag- en Dankdag voor gewas en arbeid houdbare kruidenierswaren in te zamelen.
Daarnaast worden er maandelijks meerdere houdbare artikelen(artikelsoorten) extra ingezameld in de Ichtuskerk zodat we onze naaste medemens dichtbij kunnen blijven helpen.
De voedselbank geeft maandelijks aan welke producten het meeste behoefte is.
In de hal van de Ichtuskerk staan kratten waarin u het product kunt neerleggen. Help mee de allerarmsten van de gemeente Weststellingwerf te helpen.

“Je moet goed zijn voor arme mensen. Dan ben je van binnen goed en dat is voor God het belangrijkste” Lucas 11:41

Geven
Mocht u het werk van de voedselbank een warm hart toedragen en wilt u een bijdrage geven dan kunt u die overmaken op IBAN: NL37 RABO 0371 9021 42 t.n.v. de Diaconie o.v.v. voedselbank Weststellingwerf.