Onze opdracht

Vlak voordat Jezus terug ging naar de hemel, gaf Hij Zijn discipelen de opdracht om Zijn reddend Evangelie aan de hele wereld bekend te maken, de zgn. zendingsopdracht:

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat zij zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.(NBV Matt.28:19,20)

Zending is de opdracht van de kerken om de Bijbelse boodschap door te geven en zichtbaar te maken. Wij doen dit d.m.v. financiële bijdragen. Overal in de wereld maar ook in eigen land. U kunt dan denken aan b.v. ondersteuning van kerkelijke organisaties wereldwijd die het Evangelie van Jezus Christus verspreiden, theologische opleidingen en Christelijk onderwijs.

 

Zendingscommissie 

De zendingscommissie bestaat uit 3 leden plus een afgevaardigde van de diaconie en komt 4 keer per jaar bij elkaar. Ook hebben we 2 keer per jaar een ringvergadering in de regio.
De activiteiten concentreren zich met name rond half januari en rond de voorjaars- en najaarszendingsweek.
Wij hopen als commissie onze gemeente te inspireren en informeren, zodat hun betrokkenheid bij het zendingswerk groeit.

Voorzitter :  
     
Secretaris :  
     
Penningmeester :  
     
Lid :  
vacature    
Bankrekeningnummer NL21 RABO 0371 9957 44 ten name van Zendingscommissie Protestantse gemeente te Wolvega.