Dorcas hulp

Oud, eenzaam en arm …De Diaconie heeft  twee oudere mensen (granny’s) uit Oost-Europa financieel  geadopteerd.
Dit doen we middels Dorcas Hulp uit Andijk.Dorcas is een christelijke hulpverleningsorganisatie, geïnspireerd door Mattheus 25; en is actief in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika en werkt bij voorkeur samen met lokale partners; de plaatselijke kerken of via christelijke hulpverleningskanalen. Dorcas ontleent haar naam aan één van de eerste christenen, Dorcas uit Joppe. Zij was “overvloedig in goede werken en aalmoezen” (Handelingen 9:36).  Ook bezit Dorcas het CBF-keurmerk.In de projecten worden ouderen ondersteund die niet meer in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. In samenwerking met de lokale overheid worden de armsten geselecteerd. Bij de bepaling wie voor hulpverlening in aanmerking komt speelt religieuze achtergrond geen rol. Door mensen te voorzien van eerste levensbehoeften en het geven van persoonlijke aandacht, wil Dorcas hen nieuwe hoop en een gevoel van eigenwaarde geven. We willen voorkomen dat mensen sterven aan verwaarlozing en ondervoeding.De door uw Diaconie geadopteerde ouderen zijn:

Ludmila Bogdan, geboren 29-12-1946, en wonende in het plaatsje Floresti, in het noorden van Moldavië.

Anna Vrabel, geboren 28-07-1936, en wonende in het plaatsje Cluj, in het noorden van Roemenië.

Eén maal per jaar wordt ons een voortgangsrapport toegezonden en één maal per twee jaar een nieuwe foto.Onze “oudjes” worden regelmatig bezocht door een vrijwilliger ter plaatse. Ze ontvangen voedsel, kleding, beddengoed, persoonlijke verzorgingsmiddelen en andere zaken die ze dringend nodig hebben. Indien nodig krijgen ze financiële ondersteuning bij de betaling van medicijnen en rekeningen voor gas-water-elektra.

Voor nadere info: www.dorcas.nl  of  www.adoptagranny.nl  en natuurlijk uw Diaconie.

 

Geven
Mocht u het werk van Dorcas een warm hart toedragen en wilt u een bijdrage geven dan kunt u die overmaken op iban: NL37 RABO 0371 9021 42 t.n.v. de Diaconie o.v.v. Dorcas.