Dorcas hulp

 
Oud, eenzaam en arm …De Diaconie heeft  twee oudere mensen (granny’s) uit Oost-Europa financieel  geadopteerd.
Dit doen we middels Dorcas Hulp uit Andijk.Dorcas is een christelijke hulpverleningsorganisatie, geïnspireerd door Mattheus 25; en is actief in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika en werkt bij voorkeur samen met lokale partners; de plaatselijke kerken of via christelijke hulpverleningskanalen. Dorcas ontleent haar naam aan één van de eerste christenen, Dorcas uit Joppe. Zij was “overvloedig in goede werken en aalmoezen” (Handelingen 9:36).  Ook bezit Dorcas het CBF-keurmerk.In de projecten worden ouderen ondersteund die niet meer in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. In samenwerking met de lokale overheid worden de armsten geselecteerd. Bij de bepaling wie voor hulpverlening in aanmerking komt speelt religieuze achtergrond geen rol. Door mensen te voorzien van eerste levensbehoeften en het geven van persoonlijke aandacht, wil Dorcas hen nieuwe hoop en een gevoel van eigenwaarde geven. We willen voorkomen dat mensen sterven aan verwaarlozing en ondervoeding.De door uw Diaconie geadopteerde ouderen zijn:

Ludmila Bogdan, geboren 29-12-1946, en wonende in het plaatsje Floresti, in het noorden van Moldavië.

 

De scriba van de PKN Wolvega heeft bericht ontvangen over Granny Ludmila Bogdan uit Moldavië m.b.t. een Dorcas-project.

Vorig jaar werd Ludmila besmet met het Covid 19 virus, hiervoor is ze opgenomen in het ziekenhuis. Ze dankt God dat ze zich nu weer beter voelt. Ludmila woont alleen en moet haar eigen huishouding doen. Gelukkig heeft ze goed contact met de buren, hiermee kan ze goed praten over de bijbel. Ludmila telefoneert vaak met haar oudere broer, die in Rusland woont. Soms kijkt ze TV of leest ze boeken of de bijbel.
Granny Ludmila neemt regelmatig deel aan kerkelijke activiteiten.
Twee keer per week gaat ze naar de “Active Grannies Club”, waar ze bidden, de bijbel lezen en handwerken; dit geeft haar grote voldoening.
Via het project van Dorcas zijn er pakketten uitgedeeld met voedsel en vitamines, ook zijn er een aantal uitstapjes georganiseerd en belangrijke feestdagen zijn gevierd.
De Granny’s zijn door deze projectactiviteiten zelfverzekerder geworden en leren dat hun stem meetelt.
Hier volgt nog een persoonlijk bericht van Granny Ludmila: “Beste sponsors, ik ben jullie zeer dankbaar voor jullie vriendelijke hulp en steun in zulke moeilijke tijden. Ik wens jullie gezondheid en vreugde.”

Anna Vrabel, geboren 28-07-1936, en wonende in het plaatsje Cluj, in het noorden van Roemenië.

Eén maal per jaar wordt ons een voortgangsrapport toegezonden en één maal per twee jaar een nieuwe foto. Onze “oudjes” worden regelmatig bezocht door een vrijwilliger ter plaatse. Ze ontvangen voedsel, kleding, beddengoed, persoonlijke verzorgingsmiddelen en andere zaken die ze dringend nodig hebben. Indien nodig krijgen ze financiële ondersteuning bij de betaling van medicijnen en rekeningen voor gas-water-elektra.

Voor nadere info: www.dorcas.nl  of  www.adoptagranny.nl  en natuurlijk uw Diaconie.

 

Geven
Mocht u het werk van Dorcas een warm hart toedragen en wilt u een bijdrage geven dan kunt u die overmaken op iban: NL37 RABO 0371 9021 42 t.n.v. de Diaconie o.v.v. Dorcas.