Compassion

Wat doet Compassion?
Sponsorprogramma
Compassion werkt door middel van een sponsorprogramma. Door een kind te ondersteunen, kun je hem of haar een kans bieden op een leven zonder armoede. Naast een maandelijkse bijdrage kunnen sponsors bij het kind betrokken zijn door te bidden, schrijven, geven en het kind te bezoeken. Lees meer over het sponsorprogramma.Lokale Compassion projecten
Elk kind dat door een sponsor wordt ondersteund, wordt opgenomen in een lokaal Compassion project dat door de plaatselijke gemeente wordt uitgevoerd. In het project wordt onder andere voorzien in geestelijke vorming, goed onderwijs, gezonde voeding, medische begeleiding en voorlichting.

Ons sponsorkind
Hieronder vindt u informatie over Kevin die door uw Diaconie wordt ondersteund. Door brieven te schrijven, kunnen we ons sponsorkind laten weten dat hij geliefd is en gewaardeerd wordt. Daarnaast is ons gebed voor een kwetsbaar kind als Kevin hard nodig.

Geven
Mocht u het werk van Compassion een warm hart toedragen en wilt u een bijdrage geven dan kunt u die overmaken op rek.nr. 3719.02.142 t.n.v. de Diaconie o.v.v. Compassion

Menu