Compassion

Wat doet Compassion?
 

Sponsorprogramma
Compassion werkt door middel van een sponsorprogramma. Door een kind te ondersteunen, kun je hem of haar een kans bieden op een leven zonder armoede. Naast een maandelijkse bijdrage kunnen sponsors bij het kind betrokken zijn door te bidden, schrijven, geven en het kind te bezoeken. Lees meer over het sponsorprogramma.

Lokale Compassion projecten
Elk kind dat door een sponsor wordt ondersteund, wordt opgenomen in een lokaal Compassion project dat door de plaatselijke gemeente wordt uitgevoerd. In het project wordt onder andere voorzien in geestelijke vorming, goed onderwijs, gezonde voeding, medische begeleiding en voorlichting.

Ons sponsorkind
Hieronder vindt u informatie over Kevin die door uw Diaconie wordt ondersteund. Door brieven te schrijven, kunnen we ons sponsorkind laten weten dat hij geliefd is en gewaardeerd wordt. Daarnaast is ons gebed voor een kwetsbaar kind als Kevin hard nodig.


Kevin Alexander Sunsin Solis is zijn volledige naam.
Hij woont samen met zijn moeder, oma en 4 broers en 5 zussen in een kleine gemeenschap in Nicaragua.  Zijn vader woont ergens anders.
Kevin gaat nog naar school, hij vindt het leuk om naar school te gaan en kan goed leren.
Eind 2020 wordt Kevin 18 jaar. Hij werkt samen met Compassion aan ‘een plan voor morgen’. Hierdoor leert hij hoe hij goed om kan gaan met geld en hoe hij dromen om kan zetten in plannen. Wat wil je worden en wat heb je nodig om daar te komen? Naarmate een kind ouder wordt, worden deze plannen steeds concreter.
Nu Kevin 18 wordt, is er een grote kans dat hij het hele programma af kan ronden. Dat is niet alleen gunstig voor Kevin zelf, maar heeft ook impact op de omgeving. Tot welke leeftijd Kevin in het Compassion-project gaat blijven, is afhankelijk van de leefomstandigheden en de ontwikkelingen in het land.

Geven
Mocht u het werk van Compassion een warm hart toedragen en wilt u een bijdrage geven dan kunt u die overmaken op iban: NL37 RABO 0371 9021 42 t.n.v. de Diaconie o.v.v. Compassion