Compassion

Wat doet Compassion?
 

Sponsorprogramma
Compassion werkt door middel van een sponsorprogramma. Door een kind te ondersteunen, kun je hem of haar een kans bieden op een leven zonder armoede. Naast een maandelijkse bijdrage kunnen sponsors bij het kind betrokken zijn door te bidden, schrijven, geven en het kind te bezoeken. Lees meer over het sponsorprogramma.

Lokale Compassion projecten
Elk kind dat door een sponsor wordt ondersteund, wordt opgenomen in een lokaal Compassion project dat door de plaatselijke gemeente wordt uitgevoerd. In het project wordt onder andere voorzien in geestelijke vorming, goed onderwijs, gezonde voeding, medische begeleiding en voorlichting.

Ons sponsorkind

Hieronder vindt u informatie over Georges die door uw Diaconie wordt ondersteund. Door brieven te schrijven, kunnen we ons sponsorkind laten weten dat hij geliefd is en gewaardeerd wordt. Daarnaast is ons gebed voor een kwetsbaar kind als Georges hard nodig.

Georges woont in het zuidelijkste district van Togo. Togo is een land in het westen van Afrika.
Hij is geboren in april 2011.
en woont samen met zijn ouders in een stenen huis met een dak van tin en golfplaten.
Hij helpt thuis met diverse huishoudelijke taken, verkopen op de markt en het verzorgen van de dieren.
De taal die ze spreken is Ouatchi en ze eten meestal mais.
Georges zit op de middelbare school en zijn lievelingsvak is Wiskunde.
Zijn hobby’s zijn: tekenen, muziek maken, voetballen, wandelen en groepsspelletjes spelen.
Via het project gaat hij naar de kerk, de zondagsschool en volgt bijbellessen. De activiteiten die hij daar graag doet zijn: deelnemen aan activiteiten in de dienst, leren over God, liederen zingen, naar bijbelverhalen luisteren, spelletjes doen, tijd doorbrengen met vrienden en uitstapjes/excursies maken.

Geven
Mocht u het werk van Compassion een warm hart toedragen en wilt u een bijdrage geven dan kunt u die overmaken op iban: NL37 RABO 0371 9021 42 t.n.v. de Diaconie o.v.v. Compassion