De zendingscommissie verzorgt:

  • de collecten tijdens de voorjaars- en najaarszendingsweek
  • de Pinksterzendingscollecte
  • het bekendmaken in “Onze Gids” van berichten die via Kerk in Aktie gemeld worden
  • de jaarlijkse financiële actie
  • het bekendmaken in “Onze Gids” van de opbrengsten van de collecten, de zendingsbussen en de financiële actie
  • een kerkdienst of avond over een project zoals het classicale Kerk-in-Actie project in India