Contact

Onder de Protestantse Gemeente te Wolvega ressorteren: Wolvega, Nijeholtwolde en Sonnega.

De Gereformeerde kerk van Wolvega (Ichtus kerk) en de Hervormde gemeente van Wolvega (Kerk op de Hoogte) zijn sinds 1 mei 2004 gemeentes van de Protestantse Kerk in Nederland.
Op 13 mei 2008 hebben de Hervormde Gemeente te Wolvega en de Gereformeerde Kerk van Wolvega een intentieverklaring ondertekend om met voortvarendheid te streven naar een volledige fusie van beide gemeenten.

Op 1 januari 2011 zijn beide kerken gefuseerd tot de Protestantse Gemeente te Wolvega

Het pastoraal team
Contactgegevens
Postadres:   Protestantse gemeente te Wolvega
Postbus 20, 8470 AA Wolvega, Tel:
Bezoekadres:   Ichtuskerk
Kerkstraat 47, 8471 CE Wolvega, Tel: 0561-613054
Bezoekadres:   Kerk op de Hoogte
Kerkstraat 7, 8471 CD Wolvega, Tel: 0561-618115
Scriba:   scriba@pkn-wolvega.nl
Preses:   Dhr. M. Hoekstra
voorzitter@pkn-wolvega.nl
Predikant:  
Kerkelijk werker Jongeren:    
Kerkelijk bureau:   kerkelijkbureau@pkn-wolvega.nl
Preekvoorziener:   preekvoorziening@pkn-wolvega.nl
Penningmeester kerk:   Penningmeester College van Kerkrentmeesters
Postbus 20, 8470 AA Wolvega, Tel:
Penningmeester diaconie:    
     
Bankrekeningnummers
NL74 RABO 0371 9036 10:   Kerkrentmeesters (ook Kerkbalans)
NL37 RABO 0371 9021 42:   Diaconie
NL21 RABO 0371 9957 44:   Zending
NL11 RABO 0335 1432 96:   Verjaardagsfonds PKN Wolvega
NL55 RABO 0371 9261 65:   Jeugdraad