Vakantie

Vakanties met aandacht
Als Diaconie bieden wij mogelijkheden aan voor ouderen, mensen met een handicap of zwakke gezondheid om met vakantie te kunnen gaan.
Wij willen u helpen een passende vakantie voor u te vinden.Er zijn vakanties voor mensen met een visuele beperking, voor mantelzorgers met een thuiswonende dementerende partner, voor mensen tot 65 jaar, voor mantelzorgers met een partner tot 70 jaar, een creatieve week en een muziekweek.
Deze vakanties worden georganiseerd door Het Vakantiebureau van de Interkerkelijke Stichting Diaconaal werk (ISDV) in samenwerking met de Protestantse Kerk Nederland en vinden plaats in Doorn, Arnhem, Mechelen, Lunteren, Ermelo, Lemele en Kampen.Om ook hen die een minimum loon, een minimum uitkering en een klein pensioen ontvangen de gelegenheid te bieden op vakantie te gaan is er het Vakantie Fonds dat in dat geval een korting geeft.Heeft u belangstelling voor één van deze vakanties? U kunt dan zelf contact opnemen via www.hetvakantiebureau.nl of per telefoon 0318-4886610.
Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met uw Diaconie. Wij helpen u graag.
Nieuw
Dit jaar start het Vakantiebureau met een nieuw initiatief: een vaar vakantie met het schip de “Prins Willem-Alexander”.In samenwerking met de YMCA organiseert het Vakantiebureau vakantieweken voor eenoudergezinnen.
Tijdens zo’n week kan een ouder, samen met zijn of haar kind voor een redelijke prijs in groepsverband vakantie vieren. De vakantieweken hebben een protestants-christelijk karakter. Dat betekent dat er iedere week een pastor aanwezig is. Daarnaast is er iedere zondag een viering in de kerkzaal en worden de rnaaltijden gezamenlijk begonnen en afgesloten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het VakantieBureau of met uw Diaconie.
Alternatief
Voor andere betaalbare vakanties kunt u kijken op www.armekant-eva.nl
Dit is een interkerkelijke werkgroep, ingesteld door de Raad van Kerken in Nederland en het arbeidspastoraat DISK.