Pastorale kaart

Protestantse gemeente Wolvega
Pastorale kaart 2023 Uw/Jouw aanspreekpunt

Bij geboorte: Graag een kaartje naar de scriba (secretaris) van de Protestantse Gemeente Wolvega, Postbus
20, 8470 AA Wolvega

Bij diaconale vragen: Arjen Jansons, voorzitter diaconie 06-12110341
  Hester Huising, Scriba diaconie 0561-617036

Bij ziekenhuisopname / zorg / behoefte bezoek:

0-18 jaar: Tsjippy van Opstall-Krikke 06-51527759

Tehuizen:

Sickengaoord & Frisohof Hiddo de Jong 06-14068187
Sickengaoord & Frisohof Hilde Soepboer 06-30291954
Berkenstede Klaas en Antje Pesman 0561-617496
Lindestede Titie Delfstra-de Vries 06-46526506
Lycklamastins & Vierkant Vacant  
Wilgenstede & Lenna Gerrie van der Wouden-de Kroon 06-48067068

Buiten de tehuizen:

Wolvega-Noord Wim en Lena From 0561-617383
Wolvega-Zuid Jacqueline Arwert 06-30576632
Wolvega-Oost Janny Luchtmeijer 06-53199269

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met:

  Annie Reitsema-Hogendorp  06-10352868 / scriba@pkn-wolvega.nl