Diaconie

Onze Missie

Als kerk vormen we een gemeenschap met God en met elkaar.
Daar gaat vreugde vanuit, die niet ophoudt bij de kerkmuren maar er juist begint.
Met respect en waardering voor ieders eigen inbreng willen wij met elkaar omgaan.
We weten ons geïnspireerd door Jezus Christus en delen dat met elkaar.
Zo zijn we een kerk in beweging die wil groeien.

De Bijbelse basis

Hoewel meerdere teksten de diaconale opdracht uitdragen, mogen de woorden die Jezus ons leerde en die Matteüs heeft opgeschreven, toch wel hier als basis worden beschouwd: “Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u heeft Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling maar u heeft Mij in uw huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te trekken maar u heeft Mij kleren gegeven. Ik was ziek maar u heeft Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis maar u bent bij Mij geweest. Toen u dit voor één van Mijn minste broeders deed, deed u het voor Mij”.(Mattheus 25: 35-36, 40)

 
 
College van diakenen
   
Voorzitter :  
Dhr. J. Jansons    
Penningmeester :  
Mevr. S. Piest    
Secretaris :  
Mevr. H.L. Broekema-Huising    
Diakenen :  
Dhr. H. Bouius    
Dhr. F. Hofstra    
Dhr. T. Pesman    
Dhr. M. Faber    
Mevr. C. Swart-de Jong    
Mevr. E. Pesman-Voortman    

 

   
Jeugddiaken :  

Mevr. T. van Burg

 

Mevr. A. Delfstra

 
Bankrekeningnummer NL 37 RABO 0371902142 ten name van Diaconie Protestantse gemeente te Wolvega.  

Contact:
Scribadiaconie@pkn-wolvega.nl  en diaconie@pkn-wolvega.nl