Kerktaxi / Autodienst

Voor gemeenteleden die minder mobiel zijn, bestaat de mogelijkheid om per kerktaxi naar de kerk te gaan. Vervoer van en naar de kerk op zondagmorgen kan, indien nodig, worden geregeld.
Als u hier gebruik van wilt maken kunt u bellen met:
Contactpersoon:
Dhr. R. Fledderus, tel 0561-613919

Autodienst

Soms kan zich er, ook op andere dagen, een noodgeval voordoen waarbij vervoer noodzakelijk is. In zulke noodgevallen kunt u contact opnemen met de ouderling van cluster zorg, uw bezoekouderling of de diaconie.