Oogpunt van

Heleen Hornstra, kerkelijk werker

Gods oog is op jou

Ook in deze vakantietijd mogen we ons richten op God…Hij ziet ons. Hij gunt u Zijn rust in uw leven. Onder al die mensen op aarde weet God precies wie u bent en heeft u op het oog. Het Hebreeuwse woord voor ‘herder’ lijkt op het woord dat voor ‘zien’ wordt gebruikt. De Goede Herder is degene die u ziet. Hij kijkt u liefdevol aan en zal u nooit uit het oog verliezen. Ook niet in deze onzekere tijden waarin we veel vragen hebben. We mogen die vragen bij Hem neerleggen en weten dat God sterker is dan de duisternis. Daar mogen we op vertrouwen.

De vakanties zijn begonnen. Meer mensen blijven thuis of gaan in eigen land op vakantie. Hoe dan ook, geniet van de tijd dat we even kalm aan kunnen en mogen doen. En houd, ook in vakantietijd, afstand maar ook oog voor elkaar. Kijk een beetje om, kijk een beetje uit. Kijk een beetje naar elkaar om. Kijk een beetje naar elkaar uit. Houd afstand en daardoor juist oog voor elkaar.

En daarbij mogen we weten en vertrouwen dat Gods oog is op ons.

Welkom bij de Protestantse gemeente te Wolvega

Onze missie: GOD EREN, JEZUS VOLGEN, GEEST ONTVANGEN, MENSEN DIENEN.

Onze visie

Actueel

Opgave voor de eerstvolgende zondag vanaf maandag tot donderdag 20.00 uur
via mail: scriba@pkn-wolvega.nl of 06-17379323 (Annie Langes)

Leesrooster: Bijbeltekst van de dag
Diensten zo 27 september: Ds.K.J.Faber
Zondagsbrief: 20 september 2020.
Onze Gids:  Onze Gids september

Nieuws & Activiteiten

Collecten tijdens kerkdiensten

Nu we noodgedwongen zijn overgegaan op digitale diensten, zijn collecten in de kerk niet meer mogelijk. Hierdoor missen wij als gemeente inkomsten, terwijl de kosten gewoon doorlopen. Wij geven u daarom de gelegenheid om uw bijdrage aan de collecten over te maken naar de bankrekeningen van de kerkrentmeesters en de…
Lees verder

KLOKKEN VAN HOOP EN TROOST!

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen vanaf 19.00 uur een aantal minuten de kerkklokken te luiden. Met deze…
Lees verder

Online-gebedsdienst

Vanwege het coronavirus zijn er de komende weken geen reguliere kerkdiensten. We zenden iedere zondag een korte viering uit. Komende zondag 29 maart wordt deze viering uitgezonden vanuit de Ichtuskerk. Aanvang: 9.30 uur. Bij deze viering is maar een klein aantal mensen aanwezig (organist, iemand van het mediateam, koster, evt.…
Lees verder

DAG VAN NATIONAAL GEBED

In verband met de verspreiding van het Coronavirus en de impact daarvan op ons allemaal organiseren ChristenUnie, Evangelische Omroep (EO), Raad van Kerken in Nederland, MissieNederland & Groot Nieuws Radio woensdag 18 maart een Dag van Nationaal Gebed. Om zo onze ongerustheid over te geven aan God en te bidden voor hulpverleners en getroffenen. Kijk voor meer…
Lees verder

Extern nieuws

Kerk in Actie

Nieuws Kerk in Actie

Christelijk Informatie Platform

Nieuws CIP

Kerk op de Hoogte

Ichtuskerk

Menu