Oogpunt van

Heleen Hornstra, kerkelijk werker

Gods oog is op jou

In deze onzekere tijd mogen we ons richten op God…Hij ziet ons. Hij gunt u Zijn rust in uw leven. Onder al die mensen op aarde weet God precies wie u bent en heeft u op het oog. Het Hebreeuwse woord voor ‘herder’ lijkt op het woord dat voor ‘zien’ wordt gebruikt. De Goede Herder is degene die u ziet. Hij kijkt u liefdevol aan en zal u nooit uit het oog verliezen. Ook niet in deze onzekere tijden waarin we veel vragen hebben. We mogen die vragen bij Hem neerleggen en weten dat God sterker is dan de duisternis. Daar mogen we op vertrouwen.

We leven toe naar Pasen, het feest van hoop. Hoop om te leven, hoop om te volharden, hoop om te vechten tegen alle machteloosheid om ons heen. Jezus doorbreekt onze machteloosheid bij Zijn opstanding!

Met Pasen vieren we dat God Zijn hand onder ons bestaan houdt.

Onze hoop is op God…Gods oog is op ons.

Welkom bij de Protestantse gemeente te Wolvega

Onze missie: GOD EREN, JEZUS VOLGEN, GEEST ONTVANGEN, MENSEN DIENEN.

Onze visie

Actueel

Leesrooster: Bijbeltekst van de dag
Diensten zo 29 maart:  Geen – Zie mededeling kerkenraad                                             Liturgie: Niet beschikbaar
Zondagsbrief: 29 maart 2020.
Onze Gids:  Onze Gids april

Nieuws & Activiteiten

KLOKKEN VAN HOOP EN TROOST!

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen vanaf 19.00 uur een aantal minuten de kerkklokken te luiden. Met deze…
Lees verder

Online-gebedsdienst

Vanwege het coronavirus zijn er de komende weken geen reguliere kerkdiensten. We zenden iedere zondag een korte viering uit. Komende zondag 29 maart wordt deze viering uitgezonden vanuit de Ichtuskerk. Aanvang: 9.30 uur. Bij deze viering is maar een klein aantal mensen aanwezig (organist, iemand van het mediateam, koster, evt.…
Lees verder

DAG VAN NATIONAAL GEBED

In verband met de verspreiding van het Coronavirus en de impact daarvan op ons allemaal organiseren ChristenUnie, Evangelische Omroep (EO), Raad van Kerken in Nederland, MissieNederland & Groot Nieuws Radio woensdag 18 maart een Dag van Nationaal Gebed. Om zo onze ongerustheid over te geven aan God en te bidden voor hulpverleners en getroffenen. Kijk voor meer…
Lees verder

BEHOEFTE AAN HULP?

Als u in deze tijd van corona-crisis behoefte heeft aan praktische hulp, omdat er bijvoorbeeld geen naasten zijn die boodschappen voor u kunnen doen, dan willen we u als kerkelijke gemeente graag terzijde staan! U kunt bellen met de volgende diakenen: Marijke van Delft: tel: 0615565484 Henk Krikke: tel: 0561-614318…
Lees verder

Extern nieuws

Kerk in Actie

Nieuws Kerk in Actie

Christelijk Informatie Platform

Nieuws CIP

Kerk op de Hoogte

Ichtuskerk

Menu