Oogpunt van

Heleen Hornstra, kerkelijk werker

Gods oog is op jou

Ook in deze vakantietijd mogen we ons richten op God…Hij ziet ons. Hij gunt u Zijn rust in uw leven. Onder al die mensen op aarde weet God precies wie u bent en heeft u op het oog. Het Hebreeuwse woord voor ‘herder’ lijkt op het woord dat voor ‘zien’ wordt gebruikt. De Goede Herder is degene die u ziet. Hij kijkt u liefdevol aan en zal u nooit uit het oog verliezen. Ook niet in deze onzekere tijden waarin we veel vragen hebben. We mogen die vragen bij Hem neerleggen en weten dat God sterker is dan de duisternis. Daar mogen we op vertrouwen.

De vakanties zijn begonnen. Meer mensen blijven thuis of gaan in eigen land op vakantie. Hoe dan ook, geniet van de tijd dat we even kalm aan kunnen en mogen doen. En houd, ook in vakantietijd, afstand maar ook oog voor elkaar. Kijk een beetje om, kijk een beetje uit. Kijk een beetje naar elkaar om. Kijk een beetje naar elkaar uit. Houd afstand en daardoor juist oog voor elkaar.

En daarbij mogen we weten en vertrouwen dat Gods oog is op ons.

Welkom bij de Protestantse gemeente te Wolvega

Onze missie: GOD EREN, JEZUS VOLGEN, GEEST ONTVANGEN, MENSEN DIENEN.

Onze visie

Actueel

Opgave voor de eerstvolgende zondag vanaf maandag tot donderdag 20.00 uur
via mail: scriba@pkn-wolvega.nl of 06-17379323 (Annie Langes)

Leesrooster: Bijbeltekst van de dag
Diensten zo 27 september: Ds.K.J.Faber
Zondagsbrief: 20 september 2020.
Onze Gids:  Onze Gids september

Nieuws & Activiteiten

BEHOEFTE AAN HULP?

Als u in deze tijd van corona-crisis behoefte heeft aan praktische hulp, omdat er bijvoorbeeld geen naasten zijn die boodschappen voor u kunnen doen, dan willen we u als kerkelijke gemeente graag terzijde staan! U kunt bellen met de volgende diakenen: Marijke van Delft: tel: 0615565484 Henk Krikke: tel: 0561-614318…
Lees verder

Brief van het pastoraal team

Beste gemeenteleden, broeders en zusters! Het zijn roerige tijden. Nadat de regering afgelopen donderdag nieuwe maatregelen had vastgesteld ten aanzien van de bestrijding van de verdere uitbraak van het coronavirus, zijn wij als kerkenraad diezelfde avond nog bijeen geweest. Omdat we niet in de andere zalen van de Rank terecht…
Lees verder

BERICHT VAN DE KERKENRAAD

EXTRA MAATREGELINGEN i.v.m. het Corona Virus. Naar aanleiding van de landelijke richtlijnen om het uitbreiden van het virus te voorkomen, heeft de kerkenraad in haar extra vergadering op donderdagavond 12 maart besloten om, in ieder geval tot 1 april 2020: ALLE KERKDIENSTEN EN ALLE KERKELIJKE VERGADERINGEN/BIJEENKOMSTEN GEEN DOORGANG TE LATEN…
Lees verder

Welkom bij de kerkdiensten – Corona Virus

In verband met het Corona Virus zullen onze gastheren/ vrouwen U voorlopig welkom heten zonder daarbij de hand te schudden. Tevens zullen we, indien nog nodig is, bij de viering van het H.A. op Witte donderdag kleine bekertjes gaan gebruiken.
Lees verder

Extern nieuws

Kerk in Actie

Nieuws Kerk in Actie

Christelijk Informatie Platform

Nieuws CIP

Kerk op de Hoogte

Ichtuskerk

Menu