Collecte voor de Diaconie

Informatie

  • U mag zelf de hoogte van uw bijdrage bepalen.
  • Maak het bedrag over op bankrekening NL37RABO0371902142 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te Wolvega
  • Vermeld bij de overboeking: collectebijdrage.
  • Bij problemen en/of vragen kunt u contact opnemen met Dhr. J. Petter, tel 06-53294198