Coronamaatregelen

Mededelingen
Beste gemeenteleden, De in de persconferentie van vrijdagavond 14 januari 2022 aangekondigde versoepeling van de corona maatregelen heeft nog geen effect voor onze erediensten en andere kerkelijke activiteiten. Helaas. We moeten eerst…
Lees verder

Mededelingen
Beste gemeenteleden, In de persconferentie van afgelopen zaterdagvond 18 december is de lockdown afgekondigd, die duurt tot en met 14 januari 2022. Wij hebben toen meteen enkele maatregelen moeten nemen…
Lees verder

Bericht van de kerkenraad

Mededelingen
Beste gemeenteleden, Zoals afgelopen Zondag beloofd, wordt u, omdat de gemeenteavond niet door kon gaan, geïnformeerd over enkele besluiten die de kerkenraad de afgelopen week heeft genomen:   De begrotingen…
Lees verder

Belangrijk bericht van de kerkenraad

Mededelingen, Nieuws
Beste gemeenteleden. Omdat onze regering verscherpte maatregelen afkondigde, heeft onze kerkenraad maandagavond  15.11.2021 enkele besluiten genomen, die gelden voor de komende vieringen en de geplande gemeenteavond van maandag 29 november…
Lees verder

Collecteren eredienst

Mededelingen
Lange tijd hebben we het collecteren tijdens de dienst, vanwege de coronamaatregelen, achterwege moeten laten. Overmaken via de bank bevalt goed en dat houden we er ook in. Maar vanaf…
Lees verder
Menu