Van harte welkom! – zondag 5 februari 19.15 uur Kerk op de Hoogte

Activiteiten, Agenda

Op zondag 5 februari is er een speciale kerkdienst, voorbereid en uitgevoerd door de jongeren die meegaan naar Remeti. Het thema is ‘Liefhebben is dienen’, de tekst die ook achter op de T-shirts staat. Er zitten veel liederen in de dienst, heel gevarieerd. De jongeren hebben de liederen uitgezocht en leiden de dienst. Ook wordt er verteld over het project, de werkzaamheden en het vakantiekamp Mahanaïm. Na de dienst is er een collecte, deze is volledig bestemd voor het project en wordt van harte aanbevolen. Ook is het mogelijk een bijdrage over te maken naar het rek.nr van de jeugdraad: NL55 RABO 0371 9261 65 t.n.v. Cvk Prot.Gem.Wolvega ovv Remeti. De dienst is 5 februari om 19.15 uur in de Kerk op Hoogte. Na afloop staat de koffie/thee klaar. De jongeren nodigen u van harte uit!!