Uitnodiging Gemeenteavond 24 mei 2022

Mededelingen, Nieuws

GEMEENTEAVOND 24 mei 2022

De Kerkenraad nodigt U van harte uit voor de gemeenteavond op DINSDAG 24 mei 2022

Plaats: de Rank.

Aanvang: 19.30 uur..

Agenda:

 1. Opening.
 2. Opgave Rondvraag.
 3. Mededelingen.
 4. Jaarrekeningen:
  1. Kerk – Deze liggen ter inzage bij J.Petter in de week van 16 t/m 20 mei. U kunt telefonisch of per mail een afspraak maken 0561613853 – penningmeester@pkn-wolvega.nl
  2. Diaconie—Deze liggen ter inzage bij C.Jonkers. en U kunt telefonisch met hem een afspraak maken ( 0561613128) in de week van 16 t/m 23 mei.. De verkorte Jaarrekening van de diaconie is opgenomen in het meinummer van “Onze Gids”
  3. Jeugdraad
  4. De Rank.

PAUZE.

 1. Rapport commissie Toekomst. Bijgevoegd een toelichting en duiding van de kerkenraad. Het volledige rapport staat op de website en kan digitaal worden opgevraagd bij de scriba (scriba@pkn-wolvega.nl)
 1. Rondvraag.
 2. Sluiting.
Menu