Wie zijn wij

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit (Kerkorde artikel I,7).

Onze doelstelling is om de gemeente meer te betrekken bij Israël en te informeren met nieuws wat anderen niet brengen.

We doen dit door :
– Artikelen in Onze Gids rond Israël
– Ondersteunen van het jeugdwerk
– Aandacht vragen voor Israël in gebeden
– Beleggen van samenkomsten over de bijbel en Israël
– Samenwerken met pastoraal team over de invulling van de jaarlijkse Israël zondag
– Samenwerken met dorpen in de omgeving

Leden :
– Roelof Fledderus
– Hans de Haan

Heeft u opmerkingen of vragen ? Mail ons op wg-israel@pkn-wolvega.nl