IN ACTIE MET ELKAAR

Een centraal punt waar vraag en aanbod elkaar vinden.

Aanleiding

Binnen de gemeente zijn er soms vragen van gemeenteleden die even iemand nodig hebben.
Als gemeente willen we een dienende christelijke gemeenschap zijn en daarom zoveel als mogelijk, helpen waar geen helper is.

Het doel is:

dat we als kerk kortdurende, tijdelijke hulp bieden aan gemeenteleden die dat nodig hebben en daarom vragen.

We zijn aanvullend op het bestaande professionele aanbod vanuit de gemeente Weststellingwerf, bestaande mantelzorg en vrijwilligersnetwerk rondom een gemeentelid en bieden geen structurele hulp.

We hebben ook een doorverwijzingsfunctie naar bijvoorbeeld Bureau Vrijwilligerswerk en Mantelzorg Weststellingwerf (zie ook www.bureauvrijwilligerswerk.nl)

Vrijwilligers nodig!

Om dit allemaal mogelijk te maken hebben we vrijwilligers nodig!

Heeft u wel eens tijd om iets voor een ander te doen meld u dan aan bij “In actie met elkaar”.

We zouden graag weten welk dagdeel en wanneer u beschikbaar bent. Dan koppelen we u aan een “hulpvraag”. U neemt dan contact op met desbetreffend persoon om hierover verdere afspraken te maken.

Heeft u nog vragen belt u gerust of mail met “In actie met elkaar”

Hulpvraag??

Mocht u nu met een (hulp)vraag zitten waarvoor u niemand kunt vinden, neemt u dan gerust contact op met ons.
Bij de contactgegevens vindt u ons telefoonnummer en emailadres.

U kunt dus denken aan:

  • Kleine klusjes in en rondom huis; o.a. lamp vervangen, kleine reparaties, tuin;
  • Ontlasten mantelzorg (dagdeel);
  • Bezoekje brengen;
  • Vervoer naar vrouwenwerkgroep, ouderenwerkgroep, maaltijdgroep en/of ziekenhuisbezoek;
  • Wandelen en/of fietsen;
  • Opruimen huis/schuur; helpen bij verhuizing etc..

Wekelijks bespreken 2 werkgroepleden de aanvragen en screenen deze op haalbaarheid. Vrijwilliger neemt daarna contact op met het gemeentelid met hulpvraag en handelt deze af.

Meldt u gerust aan en wij kijken wat wij voor u kunnen doen!

Contactgegevens:

Werkgroep “In actie met elkaar”. 
Bereikbaar op tel. 06-123 038 43.
Ons emailadres is: inactiemetelkaar@pkn-wolvega.nl
Werkgroepleden:
Ria van Zwieten (ouderling)
Andre van der Honing (diaken)
Fons Rolevink (diaken)

Download de flyer hier!