Samen koffie drinken

Nieuws

Naast het Samen eten is er nu ook een mogelijkheid om samen koffie te drinken.
Elke dinsdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur in de Mirt aan de Beatrixstraat 36a.
De koffieochtend staat open voor iedereen, dus ook voor mensen die niet lid zijn van een kerk.
Als er mensen zijn die willen helpen koffieschenken, dan zou dit heel fijn zijn.
Belt u dan even met de predikanten: 0561-475762 of mailt u naar: visfab@live.nl
Allen van harte welkom!!

Menu