Goed nieuws!

Mededelingen

Goed nieuws! In het kielzog van de algemene versoepelingen die per 5 juni ingaan, is er vanaf die datum ook kerkelijk weer meer mogelijk! We volgen hierbij de adviezen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken waarin ook de Protestantse Kerk in Nederland participeert. Vanaf komende zondag 6 juni kunnen er weer 65 kerkgangers (inclusief medewerkers) ontvangen worden. (NB: het advies is 60 kerkgangers exclusief medewerkers, maar omdat wij relatief veel medewerkers hebben, hebben wij voor deze constructie gekozen). Dit houdt in dat wij voor KOMENDE zondag de aanmeldingstijd verlengd hebben. U kunt zich in plaats van tot vrijdagavond 19.00 uur NU tot ZATERDAGAVOND 5 JUNI 19.00 uur aanmelden bij de scriba, Annie Langes, scriba@pkn-wolvega.nl of 06-17379323. Dan nog een versoepeling: we mogen vanaf zondag ook op praatsterkte, dus op ingetogen wijze, weer 2 coupletten van een lied zingen. Gekozen is voor het slotlied! We zijn blij en dankbaar voor de aangekondigde versoepelingen!

Menu