EEN BELANGRIJK BERICHT

Mededelingen

Beste gemeenteleden! EEN BELANGRIJK BERICHT… Het zal u/jou niet ontgaan zijn: het bericht waarin de overheid gemeenten zeer dringend adviseert om in de maand oktober met maximaal 30 mensen samen te komen tijdens de eredienst. Online vieringen hebben de voorkeur. Dit alles houdt in dat wij als Protestantse Gemeente te Wolvega met ingang van komende zondag 11 oktober weer terug zullen gaan naar online vieringen (zonder kerkgangers!). De verwachting is ook dat dit alles langer zal gaan duren dan de maand oktober… Voor sommige bijzondere kerkdiensten (bijv. de afscheids- en bevestigingsdienst voor ambtsdragers op 25 oktober) kan gelden dat er wel kerkgangers aanwezig zullen zijn. Dit zullen we per dienst bekijken en onderzoeken. Natuurlijk betreuren we dat dit alles nodig is. Het kerkelijk leven kwam net weer wat op gang. We kunnen echter niet ontkennen dat het coronavirus weer met een opmars bezig is… Laten we in deze moeilijke tijd elkaar vasthouden en moed houden. En bovenal: ons vertrouwen stellen op Hem die ons ook nu dragen en sterken zal!

Menu