Oikocredit

Wat doet Oikocredit?
Oikocredit investeert in mensen
Oikocredit zorgt ervoor dat groepen arme, maar ondernemende mensen in ontwikkelingslanden geld kunnen lenen.Investeringen aantrekken
Wij kunnen deze mensen helpen dankzij onze beleggers. Zowel particulieren als organisaties en bedrijven investeren in Oikocredit. Schenken, nalaten en lid worden is ook mogelijk. Oikocredit heeft wereldwijd vierendertig organisaties die hard werken om investeringen aan te trekken. Ook uw Diaconie heeft een substantieel bedrag in Oikocredit geinvesteerd
Leningen verstrekken
Banken geven arme mensen vaak geen lening, omdat ze geen onderpand hebben. Oikocredit kan door haar jarenlange ervaring en haar lokale netwerk deze mensen wél verder helpen. Via een netwerk van lokale kantoren financieren we microkredietinstellingen, coöperaties en kleine en middelgrote ondernemingen.Veel, voorheen kansarme, mensen hebben met (micro)krediet inmiddels hun eigen onderneming opgezet en hun levensomstandigheden verbeterd.
Het aantal investeringen sinds oprichting bedraagt inmiddels 2031.Steun Oikocredits werk
Oikocredit betekent investeren in mensen. In ondernemende mensen in ontwikkelingslanden die met een kleine lening de kans krijgen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.Meer informatie?
Oikocredit Nederland – nederland@oikocredit.org – 030 23410 69 – of bij uw Diaconie.