Kinderhuis Julia

Julia Children’s Home in Oradea – Roemenië
KinderhulpIn Oradea bevindt zich het eenvoudige, maar netjes uitziende gebouw van de Roemeense organisatie Christian Endeavour (CE-Oradea). Hierin is ook het kindertehuis Julia gehuisvest, opgestart in het jaar 2000 door de familie Visky. In het tehuis worden tien kinderen liefdevol verzorgd en opgevoed. Het tehuis wil een thuis zijn voor wees- en straat-kinderen uit Oradea. Het echtpaar Csongor en Emese Berei woont met haar twee kinderen als een gezin samen met de tien anderen. Zij zijn verantwoordelijk voor de opvoeding, omringen de kinderen met zorg, aandacht en liefde. Zij stellen de regels vast en zorgen dat de kinderen de staatsschool bezoeken. Er zijn contacten met de kinderbescherming, etc. Kortom: het tehuis functioneert als een gezinshuis. De ‘huisvader’ is eveneens de directeur van het kindertehuis, geeft leiding aan de medewerkers (drie verzorgsters, een pedagogisch werker en een kok) en doet het administratieve werk. De begeleiding van deze kinderen, vaak met een traumatisch verleden, is zwaar. De kinderen bezoeken de kerk en de zondagsschool. Samen wordt er gebeden, uit de Bijbel gelezen en gezongen.

Ook uw Diaconie ondersteunt deze kinderen jaarlijks met een zogeheten vitamine actie, zodat men s’winters sinaasappels kan kopen of in de zomer op kamp kan gaan.

Geven
Mocht u het werk van “Kom over en help”m.b.t. het kindertehuis Julia een warm hart toedragen en wilt u een bijdrage geven dan kunt u die overmaken op rek.nr. 3719.02.142 t.n.v. de Diaconie o.v.v. Kindertehuis Julia.
Menu