Coronamaatregelen

Mededelingen

Beste gemeenteleden,

De in de persconferentie van vrijdagavond 14 januari 2022 aangekondigde versoepeling van de corona maatregelen heeft nog geen effect voor onze erediensten en andere kerkelijke activiteiten. Helaas. We moeten eerst afwachten of er na de persconferentie van komende dinsdag 25 januari,  verruiming komt. De hoop en de verwachting is dat er enige ruimte komt.

Tot en met 25 januari 2022 blijven dus de huidige afspraken nog staan:

  1. De diensten worden enkel online gehouden; dus geen toegang voor gemeenteleden anders dan voor degenen die een taak hebben in de dienst en hun eventuele partner.
  2. De liederen van de liturgie worden gespeeld/gezongen door spelers/organisten/zangers in wisselende samenstelling.
  3. Kerkelijke activiteiten, zoals vergaderingen vinden enkel online plaats.
  1. Voor jeugdactiviteiten wordt nog gekeken of er binnen de toegestane spelregels van onderwijs, sport en amateuristische kunstbeoefening, ruimte is voor activiteiten op beperkte schaal in/rondom de Area51.
Menu