Collecteren eredienst

Mededelingen

Lange tijd hebben we het collecteren tijdens de dienst, vanwege de coronamaatregelen, achterwege moeten laten. Overmaken via de bank bevalt goed en dat houden we er ook in.

Maar vanaf komende Zondag 3 oktober is het ook weer mogelijk in de kerk uw gave te geven. Voorlopig na afloop van de dienst bij de uitgangen. De eerste collecte komende zondag is voor het doel: christenen voor Israël; het is immers Israëlzondag. De tweede college is voor het werk van de kerkrentmeesters. Ook uw collectebonnen kunt u daar doneren.

Nogmaals overmaken via bankstorting blijft uiteraard mogelijk en wordt van harte bij u aanbevolen, ook omdat de banken het voor ons steeds lastiger maken met het storten van contant (munt-)geld.

De voorzitter van de kerkenraad,

Menu