Collecten tijdens kerkdiensten

Geen categorie

Nu we noodgedwongen zijn overgegaan op digitale diensten, zijn collecten in de kerk niet meer mogelijk. Hierdoor missen wij als gemeente inkomsten, terwijl de kosten gewoon doorlopen.

Wij geven u daarom de gelegenheid om uw bijdrage aan de collecten over te maken naar de bankrekeningen van de kerkrentmeesters en de diakenen.

Zoals u gewend was om in twee collectezakken geld of bonnen te doen kunt U het nu overmaken op onderstaande bankrekeningen. Zet er wel duidelijk bij dat het collectegelden zijn.

U maakt een bedrag over op bankrekening NL37 RABO 0371 9021 42 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Wolvega met vermelding collecte.

U maakt een bedrag over op bankrekening NL74 RABO 0371 9036 10 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Wolvega met vermelding collecte.

U ziet ook twee knoppen staan op onze website voor een collecte betaling.

Dit werkt net zoals u gewend was bij het bestellen van collectebonnen.

Menu