Bericht van de kerkenraad

Mededelingen

Beste gemeenteleden,

Zoals afgelopen Zondag beloofd, wordt u, omdat de gemeenteavond niet door kon gaan, geïnformeerd over enkele besluiten die de kerkenraad de afgelopen week heeft genomen:

 

 1. De begrotingen 2022 van Kerk en Diaconie zijn vastgesteld;
 2. De nieuwe datum voor het gemeenteberaad is vastgesteld op maandag 10 januari 2022 om 19.30 uur in de Ichtuskerk. Mocht blijken dat er dan nog steeds een avond lockdown geldt, dan wordt noodgedwongen uitgeweken naar zaterdagmiddag 15 januari 2022 om 13.30 uur in de Ichtuskerk. Vergaderen op Zondag (na de dienst of op Zondagmiddag) over de onderwerpen die op de agenda vindt de kerkenraad niet passend. Waarschijnlijk weten we na de persconferentie van 14 december 2021 welke datum het definitief wordt. Wij zullen dat aan u melden. Maar noteert u alvast deze beide datums. Houdt er ook rekening mee dat u zich vooraf weer aan moet melden bij de scriba.
 3. Alle kerkelijke activiteiten die fysiek in De Rank, Area51 en de Ichtuskerk na 17.00 uur zouden plaatsvinden worden geschrapt. Gekeken wordt wat digitaal kan, of verplaatst kan worden naar de daguren.
 4. De geplande Kerstnachtdienst en Oudejaarsdienst gaan niet De kerkenraad verwacht dat de avond lockdown langer zal duren. Dit besluit past ook in het landelijke beeld. Bovendien vragen deze diensten, waarin voorgangers van “buiten” komen, tijdige voorbereiding. Er zijn plannen om, net als vorig jaar, een digitaal kinderkerstfeest uit te zenden op kerstavond.
 5. Vanwege de te verwachten drukte voor de diensten op eerste en tweede kerstdag geldt, bij wijze van uitzondering, voor deze beide diensten dat u zich vooraf aanmeldt bij de scriba. U kunt zich slechts voor één van de beide diensten aanmelden.
 6. De Diaconie heeft, vanwege de coronaregels, besloten om de kerstbroodmaaltijd op 2e Kerstdag te schrappen.

Algemene coronavoorschriften voor de diensten:

 • We passen de 1 ½ meter weer toe. Dat betekent drie vrije stoelen tussen de kerkgangers die niet tot dezelfde huishouding behoren;
 • Aanmelden vooraf is NIET nodig en kerkgangers kunnen hun eigen zitplaats blijven kiezen; Uitzondering geldt voor de diensten 1e en 2e
 • Mondkapje dragen is verplicht bij binnenkomst en verlaten van het kerkgebouw;
 • Er is crèche; kinderen worden na afloop van de dienst opgehaald
 • De kinderen voor de Kinderkerk gaan gelijk naar gebouw Area51. Voor de presentatie van het adventsproject en bij doorplechtigheden komen de kinderen met hun leiding wel even in de dienst;
 • Garderobe blijft buiten gebruik;
 • We verlaten van de kerk rij voor rij te beginnen achterin de Rankzaal. Om opstoppingen bij de collectebussen en in de hal te voorkomen, geeft de gastvrouw/gastheer voortaan aanwijs wanneer u de rij mag verlaten. Houdt u uw donatie voor de collectebus dan alvast gereed;
 • Geen handen schudden;
 • Geen koffiedrinken na de dienst.
Menu