Belangrijke mededeling van de Kerkenraad

Mededelingen, Nieuws

Geachte gemeenteleden,

Om maar met de deur in huis te vallen: de gemeenteavond kan morgenavond helaas niet doorgaan.

Afgelopen vrijdagavond heeft de regering de coronamaatregelen verscherpt, waardoor in elk geval de komende drie weken, dagelijks vanaf ’s middags 5 uur sociale, maatschappelijke en kerkelijke activiteiten niet door mogen gaan.

De kerkenraad heeft daarom besloten de gemeenteavond voor morgen af te gelasten. Heel erg jammer. Want het aantal aanmeldingen was met ruim 120 personen hoog en alle leeftijden, jong oud, gezinnen waren vertegenwoordigd. Hoe mooi is dat. Het afgelasten is ook jammer omdat de kerkenraad u over belangrijke onderwerpen wilde informeren en nieuwsgierig was naar uw zienswijze.

Een nieuwe datum voor de gemeenteavond is er nog niet. Het gevolg is dat alle besluitvorming door de kerkenraad opschort, waaronder ook de start van het beroepingswerk. Wat wel door moet gaan is de vaststelling van de begrotingen voor Kerk en Diaconie. Die zijn gepubliceerd in Onze Gids en ter inzage gelegd bij de penningmeesters. Vanuit de gemeente zijn geen reacties ontvangen. De kerkenraad zal deze begrotingen daarom vaststellen en tijdig insturen naar de landelijke instanties.

In de komende week zal de kerkenraad besluiten nemen over de gevolgen voor de andere kerkelijke activiteiten, vergaderingen en het jeugdwerk.

Vooralsnog verandert de manier waarop wij de kerkdiensten organiseren niet. De 1 ½ meter blijft (drie vrije stoelen), de plicht om het mondkapje te dragen totdat zitplaats is ingenomen en bij verlaten van de kerk blijft ook. Er blijft vrije keuze zitplaats en u hoeft zich voor de dienst niet aan te melden. Mogelijk dat over het adventsproject van de Kinderkerk en de doopdienst op 12 december nog nadere informatie volgt. Dan hoort/ziet u dat wel in ons nieuws verschijnen.

Tenslotte. Een kerkenraadslid vertrouwde de volgende bemoediging toe aan mij toe en ik deel graag de essentie daarvan met u allen:

“Ik wilde wel dat ik alles nieuw kon maken. Ik zou willen dat ik het stof, zeg maar nu het virus uit de straten kon blazen…. maar dat kan ik niet. Ik niet. Maar GOD uiteindelijk wel. Hij verkwikt mijn ziel. GOD lapt niet op, maar heelt en herstelt. Hij bedekt niet slechts het oude. Hij maakt het nieuw. GOD zal onze kracht vernieuwen. GOD geeft ons energie ook in deze moeilijke tijd. Hij herstelt  jouw hoop. GOD geneest jouw ziel”.

Mogen we in dat vertrouwen de komende weken kerk zijn met GOD als onze leidsman. Hou moed, Hou vol en heb elkaar LIEF.

Dank voor uw aandacht.

Menu