Belangrijk bericht van de kerkenraad

Mededelingen, Nieuws

Beste gemeenteleden.

Omdat onze regering verscherpte maatregelen afkondigde, heeft onze kerkenraad maandagavond  15.11.2021 enkele besluiten genomen, die gelden voor de komende vieringen en de geplande gemeenteavond van maandag 29 november 2021.

Adviezen van de landelijke kerk zijn er helaas nog niet. Die worden pas aan het einde van deze week (20.11.2021) verwacht.

Mocht het zo zijn dat er dan reden is om onze coronamaatregelen daarop aan te passen, dan volgt daarover zo spoedig mogelijk informatie.

Voor nu geldt het volgende:

A. Herdenkingsdienst Zondag 21.11.2021:

Viering laatste Zondag kerkelijk jaar: deze herdenkingsdienst is alleen voor de families van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden.
Als gevolg van de verplichting 1 ½ meter is er in de Ichtuskerk ruimte voor maximaal 140 kerkgangers. Met de aangemelde families en de medewerkers aan de dienst is het maximum aantal bereikt.
Dit betekent dat andere gemeenteleden deze dienst helaas, vanwege de corona, niet kunnen bijwonen. U kunt de dienst uiteraard wel digitaal volgen via kerkdienst gemist.
De kerkenraad meent dat het redelijk is onder deze uitzonderlijke omstandigheden, de genodigden voor deze herdenkingsdienst voorrang te geven.  

B. Algemene voorschriften voor de komende diensten:

  1. We passen de 1 ½ meter weer toe. Dat betekent drie vrije stoelen tussen de kerkgangers die niet tot dezelfde huishouding behoren;
  2. Aanmelden vooraf is NIET nodig en kerkgangers kunnen hun eigen zitplaats blijven kiezen;
  3. Mondkapje dragen is verplicht bij binnenkomst en verlaten van het kerkgebouw;
  4. Er is crèche; kinderen worden na afloop van de dienst opgehaald
  5. De kinderen voor de Kinderkerk gaan gelijk bij binnenkomst van het kerkgebouw naar hun zaal en blijven daar ook;
  6. Garderobe blijft buiten gebruik;
  7. Verlaten van de kerk rij voor rij te beginnen achterin de Rankzaal;
  8. Geen handen schudden;
  9. Geen koffiedrinken na de dienst.

C. Gemeenteavond maandag 29 november 2021:

Omdat het voor onze gemeente en de kerkenraad belangrijk is dat enkele besluiten worden genomen, is besloten om de gemeenteavond op 29.11.2021 door te laten gaan.
Immers, we moeten ook verder en er zijn al bijna twee jaar geen gemeenteavonden meer geweest.

Het is toegestaan en verantwoord om, binnen de huidige coronaregels, deze gemeenteavond te houden. U hebt de agenda met toelichting bij het november nummer van Onze Gids ontvangen. Onder andere voor de start van het beroepingswerk zijn kerkenraadsbesluiten nodig, die niet eerder genomen mogen worden, dan nadat de gemeente is gehoord.
De vergadering zal plaatsvinden in de opstelling van de kerkzaal zoals we die gewend zijn bij de eredienst. We kunnen dan de 1 ½ meter goed toepassen. Deze vergadering wordt NIET uitgezonden via kerkdienst gemist omdat alleen gemeenteleden toegang hebben tot de vergadering.

Het is onder deze omstandigheden wel nodig dat u zich vooraf aanmeldt bij de scriba. Dat kan tot uiterlijk vrijdagavond 26 november 2021 om 19.00 uur!
Dringende oproep aan allen: oud, jong en gezin: KOM naar deze vergadering en laat uw stem horen.

Namens de kerkenraad,

Maarten Hoekstra, voorzitter

Menu