Mededelingen

Beste gemeenteleden,

In de persconferentie van afgelopen zaterdagvond 18 december is de lockdown afgekondigd, die duurt tot en met 14 januari 2022. Wij hebben toen meteen enkele maatregelen moeten nemen met het oog op de dienst Zondag 19 december.
Intussen weten we meer, ook vanuit de landelijke Protestantse Kerk Nederland.
Onze plaatselijke maatregelen zijn in lijn met dat advies.

Voor de komende diensten en kerkelijke activiteiten tot en met Zondag 16 januari 2022 gelden de volgende afspraken:

1. Alle diensten worden enkel online gehouden; dus geen toegang voor gemeenteleden anders dat voor degenen die een taak hebben in de dienst en hun eventuele partner.

2. De liederen van de liturgie worden gespeeld/gezongen door spelers/organisten/zangers in wisselende samenstelling.

3. De viering in de dienst op DV 16 januari 2022 met daarin de viering van het Heilig Avondmaal is ook enkel online; dus een thuisviering.

4. Het traditionele torenblazen op Kerstavond is door het bestuur van Euphonia afgelast.

5. De activiteit schaatsen op 8.1. 2022 gaat niet door. Wel door gaat de snert/worstactie op die zaterdag. Wordt als drive trough gehouden op het parkeerterrein achter de Ichtuskerk.

6. De lockdown verhindert dat op zaterdag 15 januari ’s middags het gemeenteberaad kan worden gehouden. Helaas opnieuw dus uitstel.

Menu